23 – 29 July

Bratislava, Slovakia

Organizers and Sponsors

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.